Szkolenie UNO


Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

  • przekazanie podstawowych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych dotyczących bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
  • przygotowanie do egzaminu w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, i uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;

Szkolenie przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przed komisją z TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO !

O zaświadczenie kwalifikacyjne może się ubiegać osoba posiadająca:

  • wykształcenie ponadpodstawowe