Doradztwo DGSA ADR


Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe usługi doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w zakresie przepisów ADR.

 

Do zadań doradcy należy w szczególności:

  •  śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
  •  doradzanie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  •  przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa:

  • procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
  • praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
  • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
  • prawidłowego szkolenia pracowników oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;
  • prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
  • istnienie planu ochrony.

Od 1 stycznia 2003 roku każda firma zajmująca się transportem drogowym towarów niebezpiecznych,zobowiązane jest do posiadania doradcy do spraw bezpieczeństwa (Doradca ADR „DGSA”), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Brak takiej osoby w firmie może doprowadzić do opłaty karnej w wysokości 5000 zł.