Szkolenia ADR


Prowadzimy kursy dla kierowców

Kurs  początkowy ADR

Organizowany jest dla kierowców nieposiadających ważnego zaświadczenia ADR. Kierowca przystępujący do kursu musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy minimum kat. B.

Kurs doskonalący ADR

Przeznaczony jest dla kierowców chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR powinien ukończyć kurs doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

Szkolenia prowadzone są w wymiarze:

  • Podstawowe – 18 godziny lekcyjne
  • Cysterny -13 godzin lekcyjnych
  • klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze 8 godzin lekcyjnych;
  • klasa 7 – materiały promieniotwórcze -w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.

Ceny kursów ADR

Podstawowy – 600 zł

Cysterny – 400 zł

Klasa 1 – cena ustalana indywidualnie dla grupy uczestników

Klasa 7 –  cena ustalana indywidualnie dla grupy uczestników

Dla grup zorganizowanych możemy przeprowadzić kurs w siedzibie przedsiębiorcy cena ustalana indywidualnie.

Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę za wydanie karty ADR na konto Marszałka Województwa Lubelskiego w kwocie 50,00 zł.

Status karty można sprawdzić klikając zakładkę sprawdź status karty ADR

Dla osób innych niż kierowcy

Szkolenie stanowiskowe dla osób innych niż kierowcy np. dyspozytorzy, magazynierzy, konwojenci,kierowcy przewożący towary niebezpieczne na zwolnieniu 1.1.3.6 oraz 3.4 (LQ).