Szkolenia ADR


Prowadzimy kursy dla kierowców

Kurs  początkowy ADR

Organizowany jest dla kierowców nieposiadających ważnego zaświadczenia ADR. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym oraz mieć ukończone 21 lat.

Kurs doskonalący ADR

Przeznaczony jest dla kierowców chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR powinien ukończyć kurs doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

Szkolenia prowadzone są w wymiarze:

 • Podstawowe – 24 godziny lekcyjne
 • Cysterny -16 godzin lekcyjnych
 • klasa 1 - materiały i przedmioty
  wybuchowe - w wymiarze 8 godzin
  lekcyjnych;
 • klasa 7 - materiały promieniotwórcze -
  w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenia prowadzone są w wymiarze:

 • Podstawowe – 16 godzin lekcyjnych
 • Cysterny - 8 godzin lekcyjnych;
 • klasa 1 - materiały i przedmioty
  wybuchowe - 5 godzin lekcyjnych;
 • klasa 7 - materiały promieniotwórcze -
  5 godzin lekcyjnych.

Ceny kursów ADR

 

Początkowy

podstawowy – 450 zł

Cysterny 350 zł

 

Doskonalący

Podstawowy – 350 zł

Podstawowy + cysterny – 600 zł

Dla grup zorganizowanych możemy zorganizować kurs w siedzibie przedsiębiorcy cena ustalana indywidualnie.

Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę za wydanie karty ADR na konto Marszałka Województwa Lubelskiego W łącznej kwocie 50,50 zł
Status karty można sprawdzić klikając zakładkę sprawdź status karty ADR

 

Dla osób innych niż kierowcy

Szkolenie stanowiskowe dla osób innych niż kierowcy np. dyspozytorzy, magazynierzy, konwojenci,
kierowcy przewożący towary niebezpieczne na zwolnieniu 1.1.3.6 oraz 3.4 (LQ).