Szkolenie LPG/CNG


Obsługa zbiorników LPG/CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów

Szkolenie dotyczy:

  • zagadnień związanych z napełnianiem zbiorników pojazdów samochodowych, zasilanych gazem LPG lub CNG;
  • praktycznej obsługi dystrybutorów gazowych do napełniania zbiorników pojazdów samochodowych;

Szkolenie przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego

O zaświadczenie kwalifikacyjne może się ubiegać osoba posiadająca:

  • wykształcenie ponadpodstawowe