O firmie


„GRANDSON”

Firma Handlowo-Usługowa

Jarosław Wnuk

 

Firma GRANDSON powstała w maju 1996 roku i od tego czasu zajmuje się handlem wyposażeniem do cystern, stacji paliw i stacji LPG. Współpracujemy z kontrahentami krajowymi jak i zagranicznymi.


W 2003 roku rozszerzyliśmy działalność o usługi w zakresie doradztwa DGSA w transporcie towarów niebezpiecznych ADR oraz działalność szkoleniową. Aktualnie współpracuje z nami ponad 150 firm. Zapewniamy profesjonalną obsługę zespołu doradców DGSA w zakresie przepisów ADR jak i działalności transportowej w tym czasu pracy kierowców.

Od 2007 roku działając na podstawie uzgodnionych tematyk szkolenia z Transportowym Dozorem Technicznym oraz wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Lubelskiego, prowadzimy ośrodek szkolenia kierowców w zakresie kursów:

  • ADR – przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • LPG/CNG – napełnianie zbiorników LPG/CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów
  • UNO – obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników pojazdów transportowych

Nasza kadra dydaktyczna posiada wieloletnie doświadczenie oraz przygotowanie dydaktyczne co macbezpośrednie odzwierciedlenie w zdawalności egzaminów.