Diagnostyka


Kurs diagnosta

Kurs dla kandydatów na diagnostów jest prowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 246, poz. 2469 z dnia 04 listopada 2004 r., w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

Szkolenie składa się z pięciu części w wymiarze 117 godzin o następującej tematyce:

 1. Szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych w zakresie ogólnym 54 godzin lekcyjnych.
 2. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h – 9 godzin lekcyjnych.
 3. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych – 16 godz. lekcyjnych
 4. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzenia badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG – 14 godzin lekcyjnych.
 5. Szkolenie specjalistyczne – 20 godzin lekcyjnych w zakresie przeprowadzania badań technicznych:
  • związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów  nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych
  • pojazdów marki SAM co do zgodności z warunkami technicznymi

          Diagnostą może zostać osoba, która spełniania jeden z poniższych warunków i posiada: 

  •  wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
  • średnie wykształcenie  techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
  • wyższe wykształcenie  w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
  • średnie wykształcenie  techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Z obowiązku szkolenia zwolnione są osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Po ukończonym kursie, każda osoba otrzymuje zaświadczenie, które stanowi podstawę do uczestnictwa w egzaminie państwowym przeprowadzanym przez Transportowy Dozór Techniczny.