NAGŁÓWEK

imie
nazwisko
e-mail
uwagi
Schowaj
Wyślij

Kurs LPG

"Obsługa zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów”

Szkolenie dotyczy:

  • zagadnień związanych z napełnianiem zbiorników pojazdów samochodowych, zasilanych gazem LPG;
  • praktycznej obsługi dystrybutorów gazowych do napełniania zbiorników pojazdów samochodowych;Szkolenie przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przed komisją z TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO !

O zaświadczenie kwalifikacyjne może się ubiegać osoba posiadająca:

  • wykształcenie ponadpodstawowe
  • co najmniej 1- miesięczną praktykę przy napełnianiu pojazdów gazem skroplonym
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
Terminy szkoleń
szkolenie
miejsce szkolenia
termin szkolenia